İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

Sivas İli, Kangal İlçesi, Gürsel mahallesi sınırları içerisinde yer alan Mülkiyeti Kangal Belediyesi adına kayıtlı toplam 49.419,00 m² yüzölçümlü 463 ada 1 parsel ile ilgili Belediye Başkanlığımız tarafından Şehir Plancısı Reşit COŞKUN’A hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Teklifi (NİP-58671760) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (UİP-58552797) Belediyemiz Meclisinin 30.03.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 01/04/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Bütün vatandaşlarımıza ilanen duyurulur    

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 01.04.2020

ASKIDAN İNİŞ TARİHİ: 01.05.2020

Facebookta Paylaş