500 EVLER SOSYAL TESİS KONUT SATIŞ İLANI -8-

500 EVLER SOSYAL TESİS KONUT SATIŞ İLANI -8-

İLAN

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Daire); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 02.03.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

S. No

MAHALLE

ADA

PARSEL

KAT

Blok No

Daire No

Bağımsız

Yaklaşık Maliyet

Gecici Teminat  

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Reşadiye

436

25

Bodrum

25

1

2

29.300,00

879,00

19.03.2018

14:00

2

Reşadiye

436

25

Bodrum

25

2

1

29.300,00

879,00

19.03.2018

14:10

3

Reşadiye

436

25

Zemin

25

3

4

48.400,00

1.452,00

19.03.2018

14:20

4

Reşadiye

436

25

Zemin

25

4

3

48.400,00

1.452,00

19.03.2018

14:30

5

Reşadiye

436

25

1.Kat

25

5

6

49.400,00

1.482,00

19.03.2018

14:40

6

Reşadiye

436

25

1.Kat

25

6

5

49.400,00

1.482,00

19.03.2018

14:50

7

Reşadiye

436

25

2.Kat

25

7

8

47.300,00

1.419,00

19.03.2018

15:00

8

Reşadiye

436

25

2.Kat

25

8

7

47.300,00

1.419,00

19.03.2018

15:10

9

Reşadiye

435

3

2.Kat

4

7

8

47.300,00

1.419,00

19.03.2018

15:20

10

Reşadiye

435

3

2.Kat

4

8

7

47.300,00

1.419,00

19.03.2018

15:30

11

Reşadiye

441

2

1.Kat

10

6

5

48.900,00

1.467,00

19.03.2018

15:40

12

Reşadiye

441

4

1.Kat

12

5

6

49.100,00

1.473,00

19.03.2018

15:50

13

Reşadiye

435

11

Bodrum

1

1

2

29.100,00

873,00

19.03.2018

16:00

14

Reşadiye

435

12

Bodrum

2

1

2

28.700,00

861,00

20.03.2018

14:00

15

Reşadiye

435

1

Bodrum

3

1

2

28.900,00

867,00

20.03.2018

14:10

16

Reşadiye

435

3

Bodrum

4

1

2

29.300,00

879,00

20.03.2018

14:20

17

Reşadiye

437

1

Bodrum

5

1

2

31.000,00

930,00

20.03.2018

14:30

18

Reşadiye

437

2

Bodrum

6

1

2

28.800,00

864,00

20.03.2018

14:40

19

Reşadiye

437

3

Bodrum

7

1

2

28.800,00

864,00

20.03.2018

14:50

20

Reşadiye

437

4

Bodrum

8

1

2

29.000,00

870,00

20.03.2018

15:00

21

Reşadiye

441

1

Bodrum

9

1

2

29.700,00

891,00

20.03.2018

15:10

22

Reşadiye

441

2

Bodrum

10

1

2

28.900,00

867,00

20.03.2018

15:20

23

Reşadiye

441

3

Bodrum

11

1

2

28.800,00

864,00

20.03.2018

15:30

24

Reşadiye

441

4

Bodrum

12

1

2

29.100,00

873,00

20.03.2018

15:40

25

Reşadiye

440

1

Bodrum

13

1

2

28.700,00

861,00

20.03.2018

15:50

26

Reşadiye

440

2

Bodrum

14

1

2

28.700,00

861,00

20.03.2018

16:00

27

Reşadiye

440

3

Bodrum

15

1

2

29.300,00

879,00

21.03.2018

14:00

28

Reşadiye

436

15

Bodrum

17

1

2

29.700,00

891,00

21.03.2018

14:10

29

Reşadiye

436

17

Bodrum

18

1

2

28.900,00

867,00

21.03.2018

14:20

30

Reşadiye

436

18

Bodrum

19

1

2

29.200,00

876,00

21.03.2018

14:30

31

Reşadiye

436

14

Bodrum

20

1

2

29.500,00

885,00

21.03.2018

14:40

32

Reşadiye

436

13

Bodrum

21

1

2

29.300,00

879,00

21.03.2018

14:50

33

Reşadiye

436

12

Bodrum

22

1

2

29.700,00

891,00

21.03.2018

15:00

34

Reşadiye

436

11

Bodrum

23

1

2

29.300,00

879,00

21.03.2018

15:10

35

Reşadiye

436

24

Bodrum

24

1

2

29.000,00

870,00

21.03.2018

15:20

36

Reşadiye

436

26

Bodrum

26

1

2

28.900,00

867,00

21.03.2018

15:30

37

Reşadiye

436

27

Bodrum

27

1

2

29.300,00

879,00

21.03.2018

15:40

38

Reşadiye

436

28

Bodrum

28

1

2

28.600,00

858,00

21.03.2018

15:50

39

Reşadiye

436

10

Bodrum

29

1

2

30.300,00

909,00

21.03.2018

16:00

40

Reşadiye

436

7

Bodrum

30

1

2

28.000,00

840,00

22.03.2018

14:00

41

Reşadiye

436

30

Bodrum

31

1

2

29.000,00

870,00

22.03.2018

14:10

42

Reşadiye

436

29

Bodrum

32

1

2

30.300,00

909,00

22.03.2018

14:20

43

Reşadiye

436

5

Bodrum

44

1

2

27.000,00

810,00

22.03.2018

14:30

44

Reşadiye

436

4

Bodrum

45

1

2

27.000,00

810,00

22.03.2018

14:40

45

Reşadiye

436

3

Bodrum

46

1

2

30.000,00

900,00

22.03.2018

14:50

46

Reşadiye

436

31

Bodrum

33

1

2

28.400,00

852,00

22.03.2018

15:00

47

Reşadiye

436

32

Bodrum

34

1

2

30.200,00

906,00

22.03.2018

15:10

48

Reşadiye

436

6

Bodrum

35

1

2

31.200,00

936,00

22.03.2018

15:20

49

Reşadiye

435

6

Bodrum

36

1

2

30.500,00

915,00

22.03.2018

15:30

50

Reşadiye

435

8

Bodrum

37

1

2

29.000,00

870,00

22.03.2018

15:40

51

Reşadiye

435

9

Bodrum

38

1

2

28.900,00

867,00

22.03.2018

15:50

52

Reşadiye

435

10

Bodrum

39

1

2

28.900,00

867,00

22.03.2018

16:00

53

Reşadiye

435

4

Bodrum

40

1

2

29.300,00

879,00

22.03.2018

16:10

54

Reşadiye

435

5

Bodrum

41

1

2

29.000,00

870,00

22.03.2018

16:20

55

Reşadiye

436

1

Bodrum

42

1

2

29.000,00

870,00

22.03.2018

16:30

     İhaleye ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; ihale Belediyemiz Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 75,00 TL. bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 10:30 ‘a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  • İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  • Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  • Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  • Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  • Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  • İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
  • İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

İLAN OLUNUR

Facebookta Paylaş